Internacjonalizacja

 
Lepiej zapobiegać niż leczyć. Kierując się tą prostą maksymą, wymyślono internacjonalizację. Umożliwia ona umiędzynaradawianie oprogramowania, czyli przygotowanie aplikacji do wprowadzenia jej na rynki światowe. W praktyce oznacza to łatwe i równoczesne tworzenie nowych wersji językowych Twoich produktów.
 
Do przeprowadzenia internacjonalizacji konieczne jest zaprojektowanie, stworzenie i wprowadzenie zmian programistycznych w aplikacji. Pozwala to na obsługę wyświetlania komunikatów i dokumentacji w wielu językach.
 
Internacjonalizacja ma na celu znacznie ułatwić i przyspieszyć etap lokalizacji. W języku branżowym jest ona określana skrótem I18n (internationalization; 18 liter pomiędzy I i N).
 
W Lingua Lab usługa internacjonalizacji składa się z:
  • badania aplikacji:
Określenia cech i struktur aplikacji czy też witryny internetowej, które są newralgiczne i mogą powodować problemy przy pracy nad wielojęzycznymi wersjami tych produktów.
 
Zaprojektowania odpowiedniego układu pól i rozmiarów oraz grafiki przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych par językowych, które w trakcie tłumaczenia – w skrajnych przypadkach – mogą się rozszerzać nawet do 35%.
  • przeszkolenia programistów i wdrożenia kodu internacjonalizacji:
Przełożenia wyników przeprowadzonej analizy na kod programu i wykonania koniecznych modyfikacji.
  • testowania:
Dokładnej weryfikacji wprowadzonych zmian kodu źródłowego. Sprawdzenia zgodności działania zinternacjonalizowaniej aplikacji z wymogami innych aplikacji branżowych i wewnętrznych klienta, we wszystkich językach docelowych.
 
Jeśli chcesz wprowadzić nowy lub istniejący już produkt równocześnie na wszystkie rynki docelowe, zaoszczędzić czas i ułatwić Twojej firmie proces lokalizacji, służymy pomocą. Internacjonalizacja w Lingua Lab jest do tego idealna. Skontaktuj się z nami a liczny zespół inżynierów oprogramowania, lingwistów i kierowników projektu zajmie się Twoją aplikacją.
 

Wyślij zapytanie o tłumaczenie na adres: info@lingualab.pl
 

 

błyskawiczna_wycena_tłumaczenia_LinguaLab