Kontrola jakości

 
W Lingua Lab od samego początku tworzymy firmę z myślą o tym, że najważniejsze są dla nas relacje długofalowe i zaufanie naszych Parterów. Pełna satysfakcja klienta to nasza definicja jakości.
 
Kontrola jakości usług lokalizacyjnych jest procesem złożonym a jej przebieg jest bezpośrednio związany z produktem, który jest lokalizowany i tłumaczony. Największym potencjałem są ludzie i to właśnie na doborze pracowników do naszego zespołu skupiamy się najbardziej.
 
Od inżynierów lokalizacji wymagamy, aby posiadali specjalistyczną wiedzę dotyczącą inżynierii oprogramowania a także z zakresu samego programowania w różnych językach. Ich umiejętności sprawdzamy na testach teoretycznych i praktycznych, które często wymagają kreatywnego, technicznego myślenia. Wszak w usługach lokalizacyjnych czasem napotyka się na niestandardowe sytuacje, z którymi także trzeba sobie poradzić.
 
Testerzy z kolei, oprócz specjalistycznej wiedzy, muszą wykazywać ogromną cierpliwość i dokładność w pracy, bo to oni odpowiadają za ostateczną wersję aplikacji i produktu. Oni także przechodzą przez serię sprawdzianów teoretycznych i praktycznych, często także przez testy psychologiczne.
 
Do pełnego opisu zespołu brakuje nam jeszcze lingwistów – tych również rekrutujemy w wieloetapowym procesie (poznaj szczegóły kontroli jakości usług tłumaczeniowych). Do Twojego projektu tworzony jest zatem zespół roboczy wybrany spośród wcześniej sprawdzonych osób. Tak powstaje odpowiedzialna grupa specjalistów, której praca jest koordynowana i kontrolowana przez kierownika projektu.
 
Najważniejszym elementem kontroli jakości w usługach lokalizacyjnych, jakie proponujemy w Lingua Lab, jest testowanie. To ono w dużej mierze pozwala ocenić bezbłędność wykonanego zadania. Przestrzegamy także akredytowanych norm stąd kolejne kroki przebiegają zgodnie z procedurami opracowanymi przez Lingua Lab. Poznaj dokładnie nasz proces lokalizacji a zobaczysz, jak wykonujemy profesjonalne usługi lokalizacyjne.
 

 

Wielokrotny QA i testowanie
Kontrola jakości w przypadku usług lokalizacyjnych składa się tak naprawdę z kilku odrębnych etapów kontroli. Nie ma tutaj uniwersalnych rozwiązań, bo aplikacje posiadają odmienne cechy charakterystyczne. Stąd zawsze każdy projekt należy rozpatrywać oddzielnie i konstruować dla niego własny model lokalizacji.
 
Jeśli weźmiemy jako przykład złożony projekt wymagający inżynierii lokalizacji, tłumaczenia w pełnym procesie (tzw. TEP), lokalizacji, usługi DTP i testowania, to kontrola jakości (QA – od angielskich słów Quality Assurance) będzie de facto następować po wykonaniu każdej z wymienionych czynności. Samo testowanie może być przeprowadzane nawet kilkukrotnie w trakcie lokalizacji… Cóż, żeby rozwinąć Twój biznes potrzeba wielu mądrych głów, prawda?
 
Spokojnie, co dwie głowy to nie jedna. Polecamy nasze profesjonalne partnerstwo w zakresie tłumaczenia i pełnej lokalizacji. Skontaktuj się z nami w celu omówienia i wyceny Twojego projektu. Będzie nam bardzo miło.